Al-Iman Society of Northamptonshire

Login   |    Signup  |

Mambo Muhimu Ya Kuwa Na Hadhari Nayo

Mtu akifariki na kwa bahati mbaya hana jamaa wa kumsimamia kuzikwa kwake na hakuwahi kujiunga na aina yoyote ya mfuko Borough/city council itachukua jukumu hilo

 

Mara nyingi huzika kwa kuuchoma moto mwili wa marehemu ili kupunguza gharama

 

Taratibu za kiislamu hazitofuatwa

 

Waislamu watakuwa na dhimma kwa kushindwa kutekeleza jukumu lao la Fardhi

 

Gharama za mazishi zinabaki kuwa deni lenye kuongezeka kwa riba (interest) kama halijalipwa kwa muda uliowekwa

 

Uchunguzi wa maiti unaweza kupendekezwa na madaktari kujua sababu ya kifo lakini itakuwa bora zaidi kama hautofanyika kwani utachelewesha taratibu za mazishi na Mtume Salla Allahu ‘Alayhi Wasallam amependekeza kuharakishwa kwa maziko.