Mafundisho | Al-Iman Official
Al-Iman Society of Northamptonshire

Society of Northamptonshire, Based in Northampton Mosque and Islamic Centre, 72 Clare St, NN1 3JA

Email: info@al-iman.co.uk

Phone: 07961 284919

Registered Charity: 1117020

© 2018 by Al-Iman - All materials are Copyrights to Al-iman  |  Terms of Use  |   Privacy Policy

Mafundisho

Sep 2, 2018

Imekusanywa na Muhammad Faraj As-Sa’ay Utulivu (Tumaaniynah) Utulivu (Tumaaniynah) ni nguzo muhimu sana katika nguzo za Swalah, na bila ya utulivu Swalah haiwi kamilifu. Siku moja Mtume wa Mwenyezi Mu